πŸ’œπŸ’œπŸ’œARMY πŸ’œπŸ’œπŸ’œ

Stats

Rank: 103
Puzzles solved: 23

Team Members:

zach barnett, louanne sungaimin
Puzzle Incorrect guesses Unlock time (EDT) Time to solve Solve time (EDT)
Petal Path 0 Sep 19, 00:24 11m9s Sep 19, 00:35
Top-Down Processing 0 Sep 19, 00:24 15m4s Sep 19, 00:39
Bottom Lines 0 Sep 19, 00:24 23m30s Sep 19, 00:47
Now I Know... 0 Sep 19, 00:24 42m41s Sep 19, 01:06
Cipher Salad 0 Sep 19, 00:35 39m21s Sep 19, 01:14
META: Finding Friends 0 Sep 19, 01:06 12m60s Sep 19, 01:19
Oodles of Doodles 0 Sep 19, 01:19 16m16s Sep 19, 01:36
Geocaching 0 Sep 19, 01:36 29m42s Sep 19, 02:05
Smash Biros 0 Sep 19, 02:05 18m54s Sep 19, 02:24
Sleep Talk 0 Sep 19, 01:19 1h10m Sep 19, 02:30
Danger! 0 Sep 19, 01:19 1h16m Sep 19, 02:36
Multilingual 1 Sep 19, 02:36 14m12s Sep 19, 02:50
Nought But a Crossover 0 Sep 19, 02:36 19m14s Sep 19, 02:55
Greek Figures 0 Sep 19, 01:19 1h41m Sep 19, 03:01
Downright Cryptic 0 Sep 19, 03:01 6m47s Sep 19, 03:08
21st Century Celluloid Man 0 Sep 19, 03:08 10m0s Sep 19, 03:18
Play On Words 0 Sep 19, 03:18 12m39s Sep 19, 03:31
Six of One, Half a Dozen of the Other 5 Sep 19, 02:55 48m44s Sep 19, 03:44
Streamlined 0 Sep 19, 00:39 3h9m Sep 19, 03:49
Demons and Deductions 2 Sep 19, 02:05 2h22m Sep 19, 04:28
META: Finding Myself 0 Sep 19, 04:28 18m13s Sep 19, 04:46
A Fork in the Road 0 Sep 19, 02:24 2h28m Sep 19, 04:53
Fill In For ME 2 Sep 19, 02:30 2h29m Sep 19, 05:00